© 2013 W. Wziętek. All rights reserved

Sylwetka                  Jestem absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbyłem aplikację sądową zakończoną zdanym w 2005 roku egzaminem sędziowskim. Od 2006 roku wykonuję zawód radcy prawnego. Do maja 2013 roku współpracowałem z jedną z poznańskich kancelarii radcowskich. W ramach tej współpracy zajmowałem się mi.in. windykacją wierzytelności dużej grupy medialnej (sporządzanie pism procesowych, reprezentacja w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych). Skierowałem do sądu i nadzorowałem ponad dwa tysiące spraw o zapłatę. Większość wierzytelności została wyegzekwowana. Posiadam konto na portalu EPU (Elektroniczne Postępowanie Upominawcze). W trybie elektronicznym wniosłem ponad sto pozwów skutkujących wydaniem nakazów zapłaty. Nadto prowadziłem sprawy sądowe o dużym stopniu skomplikowania pod względem prawnym jak i faktycznym, o znacznych wartościach przedmiotu sporu. Prowadziłem też bieżącą obsługę prawną spółek prawa handlowego (sprawy rejestrowe i korporacyjne). Posiadam również doświadczenie w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego (prowadzenie postępowań o pozbawienie prawa do prowadzenia działalności gospodarczej, zgłaszanie wierzytelności). Obecnie w dalszym ciągu obsługuję podmioty gospodarcze, ale również świadczę pomoc prawną dla osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami (sprawy z zakresu prawa rodzinnego, prawa spadkowego i rzeczowego).