© 2013 W. Wziętek. All rights reserved

Oferta


Pomoc prawna z zakresu:

Prawa cywilnego:
Prawa handlowego:
Prawa rodzinnego:
Prawa pracy:

Pomoc prawna obejmuje obsługę zarówno podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

 1. Pozasądową, w szczególności:
  • pisanie i opiniowanie umów
  • prowadzenie negocjacji
  • sporządzanie opinii prawnych
 2. Sądową, w szczególności:
  • reprezentację przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym,
  • sporządzanie pism procesowych
 3. Windykację należności obejmującą wszystkie etapy odzyskiwania wierzytelności (postępowanie sądowe, zabezpieczające i egzekucyjne)